การกู้ยืมเงินทุน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

กองทุนผู้สูงอายุเปิดช่องทางการรับชำระเงินหนี้กู้ยืมฯ 2 ช่องหลักดังนี้

ช่องทางที่ 1

สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่ 7-eleven หรือทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย
เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้วทุกที่ทั่วไทยตลอด 24 ชม.

ช่องทางที่ 2

ชำระผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ของธนาคาร
กรุงไทยผ่านช่องทางต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง

  • สาขาธนาคาร
  • เครื่อง ATM /ADM
  • Krungthai NEXT
  • Krungthai Corporate Online
  • Contact Center 02-111-1111
  • แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]