ข่าวกิจกรรม

จังหวัดสระบุรีปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ

วันที่ 27 พ.ค.63 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางสาวน้ำค้า ...

โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”

โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ...

โครงการ พม.ไม่ทิ้งกัน

โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 1 ตรวจติดตามแผนงานโครงการตามแผนการตรวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี

นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี สู่การขับเคลื่อนเป็นองค์กรการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชน รุ่นที่ 1

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยพัฒนาสระบุรีเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี กิ ...

ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความท้าทายของสังคมหลังโควิด กับความมั่นคงของมนุษย์” ผ่านระบบ Youtube

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...
Loading...