ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึง เรา

[wpforms id="523" title="false" description="false"]

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์  :  036340779

กด 1 ศูนย์บริการคนพิการ                                                กด 2 กลุ่มนโยบายและวิชาการ                             กด 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   

กด 4 งานด้านเด็กและเยาวชน                                         กด 5 งานด้านผู้สูงอายุ                                           กด 6 งานด้านสตรี และยุติความรุนแรงฯ 

กด 7 งานควบคุมการขอทาน และคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง     กด 8 งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์,

โทรสาร : 036-340794

E-mai  : saraburi@m-society.go.th