ผู้บริหาร

นางกันตา ดีเติม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
036-340779 ,084-7003725
E-Mail
saraburi@m-society.go.th

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสระบุรี (One Home)

นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม
นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
163/6 ม.12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
เบอร์โทร
036-266663 ,089-9006264
E-Mail
nikhomphraphutthabat@dsdw.go.th
นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข
นางสาวพรพิมล เพ็ญสุข
สถานสงเคราะห์เด็กหญิง สระบุรี
ที่อยู่
137 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
เบอร์โทร
036-266708 ,081-9912576
E-Mail
saraburigirl@dcy.go.th
นางสาววันดี พันคูณ
นางสาววันดี พันคูณ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ที่อยู่
204 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร
036-357320 ,036-357416 ,089-9003492
E-Mail
saraburigirl@dcy.go.th
นางสาวสุดา ฉัตรชัยไพบูลย์
นางสาวสุดา ฉัตรชัยไพบูลย์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
321 ม.2 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
เบอร์โทร
036-730870 ,084-3547342
E-Mail
pjh_saraburi@dsdw.go.th
นางสาวบุญทิชา สุขอร่าม
นางสาวบุญทิชา สุขอร่าม
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
21 ม.10 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
เบอร์โทร
036-375131 ,085-4854524
E-Mail
bansonbin1@dsdw.go.th
นายอัครวิทย์ ปฏิโยเก
นายอัครวิทย์ ปฏิโยเก
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
163/3 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
เบอร์โทร
036-267440 ,063-1927401
E-Mail
saraburi_pcd@dsdw.go.th
นางพิชญธิดา จันทรจำนง
นางพิชญธิดา จันทรจำนง
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
437/5 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
036-351797 ,081-1749793
E-Mail
saraburshelter@dcy.go.th
นางอัชรา บุญชู
นางอัชรา บุญชู
สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี
ที่อยู่
52/295 ม.3 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
เบอร์โทร
036-275237 ,086-7580648 ,084-3874026
E-Mail
saraburi@nha.co.th
นางสาวพัชร เอี่ยมพ่วง
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ที่อยู่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน ) 912 ถ นวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร
0-2378-8300-9 ,098-8328956
E-Mail
phatch@codi.or.th