ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 . ตุลาคม 2562 2. พฤศจิกายน 2562 3. ธันวาคม 2562 4. มกราคม 2563 5. กุมภาพันธ์ 2563 6. มีนาคม 2563 7 ...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ...
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสารประกวดราคาซื้ ...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ข ...