ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ ตำแหน่งนิติกร ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้าร่วมรับความประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]