ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นิติกร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
และได้ดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตามรายละเอียดดังนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]