ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566  

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร
ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]