กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ โดยเชฟมืออาชีพ CEO Masterchef

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 15 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– ผู้ที่มีความสนใจและมีใจรักด้านการประกอบอาหารหรืองานบริการ
– ช่วงอายุ 18-35 ปี
– อดทน ขยัน หมั่นเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

เอกสารการสมัครการอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]