กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม Metaverse Exhibition นิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า สงเคราะห์ประชา สู่การประชา สู่การประชาอย่างยั่งยืน

๑. ดาวด์โหลดแอปพลิเคชั่น “Spatial”

๒.กดลิงค์รับชมได้เลย !! https://citly.me/UfgCr


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]