๑๕ มิถุนายน ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน 🤝ร่วมมือกัน 🤝 ❌กำจัดลูกน้ำยุงลาย ❌ ✔️ป้องกันภัยไข้เลือดออก ✔️ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ขจัดภัยไข้เลือดออก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโรคไข้เลือดออกก่อนการระบาด ตามมาตรการที่กระะทรวงสาธารณสุข เนื่องจากคาดว่าในปีนี้โรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเป็นช่วงในฤดูฝน อาจมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประกอบกับมรสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วย COVID-19 ติดเชื้อโรคติดต่อโดยยุงลายร่วมด้วยโดยเฉพาะไข้เลือดออก อาจทำให้อาการรุนแรง ส่งผลให้การรักษายุ่งยาก ร่วมมือกันกำจัดลูกลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]