ปีใหม่ชีวิตใหม่..ชีวิตดีสร้างได้ด้วยมือเรา New Year New Me..Your Life is in Your Life is in Your Hand

Work-life Balance คือ แนวคิดเกี่ยวกับการปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานหนักเกินไป ซึ่งมีประโยชน์สำหรับคนยุคใหม่ ทั้งที่ทำงานประจำและอาชีพอิสระ

วิธีการสร้าง Work-Life Balance


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]