“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี

นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี นายอำเภอบ้านหมอ และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี
ได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และนักเรียนทุน
พระราชทานฯ รวมจำนวน 4 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านรายได้
และที่อยู่อาศัย ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสระบุรี ณ พื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในการนี้
นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
จะพิจารณาช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ
และช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามระเบียบ กระทรวง พม. ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]