ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระพุทธแสงธรรม


Share: