กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชม ผ้าไทย รางวัลรวมมูลค่า 150,000 บาท ตั้งแต่วันนีั – 30 กรกฎาคม 2565

การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชม ผ้าไทย ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ QR Code ดังรูปภาพนี้


Share: