ทีม One Home สระบุรี บูรณาการร่วมกับคณะทำงานออกตรวจจัดระเบียบขอทานในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี


Share: