ขอเชิญชวนลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"

 เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 25 กรกฎาคม 2564)
ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://stopdrink.com/kaopansa/


Share: