กิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


Share: