ข่าวกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสระบุรี”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมลง ...
/ ข่าวกิจกรรม

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ สมัครเข้ารับการสรรหาเ ...