‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ทุกที่ ทุกเวลา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงบริการต่างๆ ของหน่วยงานเข้ามาบริการ ณจุดเดียว ภายใต้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดย สพร.กำหนดการจัดกิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิดการสื่อสารและสร้างการรับรู้เป็นวงกว้างไปยังประชาชน และให้ประชาชนทราบถึงบริการและเข้าร่วมการใช้งาน ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. สื่อสารผ่านถ่ายทอดสดออนไลน์ ทางสื่อ Social Media จาก Facebook และ YouTube DGA Thailand และ Facebook ของสำนักงานข่าวต่างๆ อาทิ Spring News กรุวเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ รวมถึง Line Official Account ของ Spring News นั้น


Share: