แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เปิดให้บริการ ทั้ง Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อย

แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน”บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ


Share: