เส้นทางขจัดความยากจน EP.1 – EP.2 ตอนที่ 1-8

ขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 1 คำมั่นสัญญาที่เป็นจริง
ตอนที่ 2 การดำเนินนโยบายที่แม่นยำ
ตอนที่ 3 แบกรับภาระหน้าที่
ตอนที่ 4 ร่วมแรงร่วมใจเอาชนะความยากลำบาก
ตอนที่ 5 กัดฟันสู้ความยากจนบนภูเขาป่าลึก
ตอนที่ 6 อุทิศตนเพื่อครอบครัวและประเทศ
ตอนที่ 7 โชคชะตาร่วมทุกข์สุข
ตอนที่ 8 การเดินทางครั้งใหม่

ขอบคุณคลิปวิดีโอ จากรายการ เส้นทางขจัดความยากจน


Share: