พิธีมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 วันนี้ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี


Share: