พม.สระบุรี ร่วมประชุมหารือการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาแบบชี้เป้า (TPMAP) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference


Share: