พม.สระบุรี ปันสุข ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน 12 ราย ถูกนายจ้างลอยแพ ไม่จ่ายค่าจ้าง


Share: