พมจ.สระบุรี ร่วมมอบอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


Share: