พมจ.สระบุรี ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”


Share: