พมจ.สระบุรี ร่วมการสัมมนาเรื่อง “สวัสดิการแห่งรัฐและแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ” โดยคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร


Share: