ประชาสัมพันธ์ การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1U4Eu6vdY3n1ldBbytNwM1Z18DB4xkWQa


Share: