ประชาสัมพันธ์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยให้งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการพื้นที่ประกอบอาหารพื้นที่ให้เอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆและแนวทางอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการประกอบอาหารประเภทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักและทำลายทรัพย์สินหรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้


Share: