ทีม One Home สระบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปี 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)


Share: