จังหวัดสระบุรี Kick Off เปิดตัวโครงการ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน”

วันนี้ (28 ม.ค. 64) เวลา 09.30 น. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พมจ.สระบุรี พร้อมด้วย หน.หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสระบุรี (ทีม One Home) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึง เครือข่าย อพม. ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่ 28 จังหวัดควบคุม ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี และลงพื้นที่ ปันสุข สู่ชุมชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอ พระพุทธบาท และอำเภอเสาไห้ โดยการนำของใช้ที่จำเป็น เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำตู้รับทุกข์เข้าไปเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือ

 

 

โครงการ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ระลอกใหม่ พบอัตราการแพร่ระบาดสูงในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด กระพทรวง พม. ได้ตระหนักถึงประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้กำหนดจัดโครงการ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง ในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ร่วมทั้งมีการจัดตั้ง “ตู้ พม. ปันสุข” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรและรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และจัดตั้ง “ตู้ พม. รับทุกข์” เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือ โดยมีกำหนดการขับเคลื่อนงาน Kick Off พร้อมกันในพื้นที่ 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด

 

Share: