ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป ...
อ่านต่อ

ขอความร่วมมือปฏิบัติข้อกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)

๑. ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial