กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชม ผ้าไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ ๓ ประเภท

ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและถาบันครอบครัว ได้ที่ www.dwf.go.th หรือ สามารถ scan ผ่าน QR Code ที่แนบมานี้


Share: